Παλλακωνικός Σύλλογος σε συνεργασία με τα άλλα πελοποννησιακά σωματεία στη Νότια Αυστραλία συγκροτήσανε την Πελοποννησιακή Ομοσπονδία «Ο Μοριάς». Η Ομοσπονδία επιδιώκει να εκπροσωπεί και να υπερασπίζει τα συμφέροντα των Πελοποννησίων σε κάθε παροικιακό φορέα όπως και στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της Αυστραλίας και της Ελλάδας.

Οι ομοσπονδία αποτελείται από τα παρακάτω σωματεία μέλη τα οποία όλα έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ιστορία στην ελληνική παροικία της Νότιας Αυστραλίας και στενή επαφή με 30.000 Πελοποννησίους:

Αργοναυπλιακός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας «Το Παλαμήδι

Παναρκαδικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας «Ο Κολοκοτρώνης»

Παλλακωνικός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας «Ο Λεωνίδας»

Μεσσηνιακός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας

Σύλλογος Ηλείων «Ολυμπιακή Φλόγα» Νότιας Αυστραλίας

Σύλλογος Παγκρατιωτών Νότιας Αυστραλίας «Αγία Λαύρα Καλαβρυτών»

Κορινθιακός Σύλλογος Νότιας Αυστραλίας

Κύριοι στόχοι της Ομοσπονδίας είναι:

  • Η προώθηση της συνεργασίας και της φιλίας μεταξύ όλων των συλλόγων μελών που την αποτελούν

  • Η προώθηση της κατανόησης και ενιαίας αντιμετωπίσεις των θεμάτων, στην Αυστραλία και στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πελοποννησιακή κουλτούρα και ταυτότητα

  • Η προώθηση και επιδίωξη αναγνώρισης από την Αυστραλία και το εξωτερικό, ιδιαίτερα την Ελλάδα, των συμφερόντων των Πελοποννησίων που ζουν στην Νότια Αυστραλία

  • Η προώθηση και η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία για τις μελλοντικές γενεές.
  • Η προώθηση της συγκρότησης αντιπροσωπευτικών ομοσπονδιών σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας και την ίδρυση Παναυστραλιανής Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας. (Άμεσος στόχος)

  • Η Ομοσπονδία επιδιώκει να εκπροσωπεί και να υπερασπίζει τα συμφέροντα των Πελοποννησίων σε κάθε παροικιακό φορέα όπως και στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της Αυστραλίας και της Ελλάδας.

Αρχική Σελίδα | Ο Σύλλογος | Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Νότιας Αυστραλίας
«Ο Μοριάς» | Μονοδέντρι | Ρίτσος | Από που καταγόμαστε | Ημερολόγιο του Συλλόγου